Tag: klientocentryczna firma

pracownicy tworzą CX

Promuj proklienckie postawy Pracowników

Promuj postawy proklienckie – w budowaniu kultury firmy, która jest ukierunkowana na Klienta, ważne by działania budujące dobre doświadczenia były codzienną praktyką. Klienci rekomendują firmę na podstawie swoich subiektywnych odczuć z kontaktu, dlatego ważne jest, by zachęcać Pracowników do pozytywnego nastawienia i reagowania w każdej sytuacji. Pracownicy powinni rozumieć i utożsamiać się z zachowaniami proklienckimi, których się od nich oczekuje. Warto angażować Ich na etapie definiowania tych działań.  Wspólna praca warsztatowa nad wynikami badań otwiera dyskusję o oczekiwaniach… Read more →