Każdy nasz klient
to wyjątkowa historia.
Dziękujemy za zaufanie!

To ogromna przyjemność wspólnie zmieniać świat na lepszy i tworzyć przyjazne klientom i pracownikom marki. Przeszliśmy z naszymi klientami wiele fascynujących ścieżek i wspólnie zbudowaliśmy lepsze doświadczenia ich klientów i pracowników, lepszy świat.

Zaufali nam

Aneta Skibińska, Dyrektor Departamentu Standardów Niemedycznych LUXMED, Pion Doświadczeń Pacjenta, Grupa LUX MED

Firma GCE Consulting, zrealizowała dla nas szereg projektów Customer Experience - Mapowania doświadczeń i oczekiwań: Pacjentek Pediatrycznych / Ginekologicznych, Pacjentów Carolina Medical Center, Pacjentów Szpitala LM Puławska, Pacjentów Kliniki Estetycznej, Pacjentów Zespołu Wyjazdowego Lekarzy, Pacjentów Pilnej Pomocy Medycznej, Pacjentów Szpitali LM Onkologia, Pacjentów Centrum Medycznego Mavit i innych. Zakres projektów obejmował opracowanie podróży Pacjentów, diagnozę doświadczeń i oczekiwań Pacjentów, momentów prawdy, punktów zachwytu i punktów bólu Pacjentów, analizę działań i komunikacji kierowanych do Pacjentów, opracowanie na podstawie powyższych danych Map podróży Pacjentów z określeniem obszarów do poprawy oraz opracowanie rekomendacji biznesowych zmian w ww obszarach, W ramach projektu firma GCE Consulting odpowiadała za przeprowadzenie badań jakościowych, analizę danych z badań ilościowych, analizę wniosków z obu typów badań oraz prezentację wniosków z Map podróży Pacjentów skierowaną do Zespołów LM. Z pełnym przekonaniem rekomenduję firmę GCE Consulting do współpracy we wszystkich projektach związanych z zarządzaniem doświadczeniami klientów. Były to dla nas bardzo wartościowe projekty, których efekty będziemy wykorzystywać w tym i kolejnych latach poprawiając doświadczenia Pacjentów LM.

Anna Janiczek, Managing Director - Marketing & Customer Experience, PZU S.A., PZU Życie S.A.

Firma GCE Consulting (zrealizowała dla spółek PZU S.A. oraz PZU Życie S.A. projekt doradczy pod nazwą „Mój Kolega – Klient”, którego celem było wypracowanie standardów współpracy wewnętrznej jako wsparcie filozofii klientocentryzmu. Spółki PZU od dłuższego czasu realizują szereg projektów wzmacniających klientocentryczną postawę zespołu i wspomniany projekt był częścią długofalowej strategii działania Customer Experience Management.
Projekt był sprawnie zarządzany przez GCE, zadania były realizowane profesjonalnie i terminowo, zaś członkowie zespołu projektowego PZU byli, dzięki Konsultantkom GCE, bardzo zmotywowani i zaangażowani w czasie prac warsztatowych, jak i poza nimi. Atmosfera współpracy z GCE w czasie projektu była pozytywna i twórcza. Efektem projektu są Standardy współpracy wewnętrznej nakierowane na budowanie klientocentrycznej postawy zespołu PZU, które są osią do dalszych działań szkoleniowych i rozwojowych naszych pracowników. Z uwagi na bardzo dobra ocenę współpracy z Konsultantkami GCE przy projekcie „Mój Kolega – Klient”, rekomenduję tę firmę do realizacji projektów związanych z Customer / Employee Experience oraz opracowania Standardów.

mLeasing sp. z o.o., Joanna Sowa, starsza specjalistka ds. doskonalenia procesów, Lean Black Belt oraz Paweł Bielski, ekspert ds. rozwoju obsługi klientów w kanałach zdalnych

Firma GCE Consulting zrealizowała dla mLeasingu projekt „Customer Journey Map. Na tej podstawie powstała analiza doświadczeń i potrzeb klientów, na poszczególnych punktach styku współpracy z mLeasingiem. Otrzymaliśmy listę rekomendacji do optymalizacji i usprawnień, wśród których znalazł się m.in. standard obsługi klienta. W ramach dalszej współpracy zorganizowaliśmy z zespołem GCE Consulting warsztaty przy współudziale prawie 1/4 zespołu pracowników mLeasingu.
Warto dodać, że dzięki atmosferze współpracy, o którą zadbała Joanna Hirsz wszystkie te działania zostały pozytywnie przyjęte. Poza rekomendacjami biznesowymi otrzymaliśmy wiele wartościowych wskazówek na przyszłość związanych z budowaniem kultury klientocentryczności. Szczególnie doceniamy zaangażowanie, otwartość na zrozumienie specyfiki naszej organizacji, świetne przygotowanie merytoryczne oraz profesjonalizm w realizacji zadań. Z przyjemnością możemy polecić firmę GCE Consulting Joanny Hirsz jako eksperta i partnera w realizacji projektów Customer Experience.

Customer Experience Manager, P4 Sp. z o.o., operator sieci PLAY

Z pełnym przekonaniem rekomenduję współpracę z firmą GCE Consulting w projektach Customer Journey Map. Profesjonalizm, zaangażowanie, precyzyjne planowanie przebiegu naszego projektu, punktualność w realizacji wszystkich zadań, wnikliwość analizy danych, świetne przygotowanie merytoryczne na każdym z etapów projektu, pełne wsparcie w zakresie komunikacji wewnętrznej, znakomita jakość produktów końcowych projektu – to tylko niektóre z atutów współpracy z firmą GCE Consulting i z Panią Joanną Hirsz-Kropińską. Warto też wspomnieć o bardzo dobrej, budującej synergię atmosferze współpracy, bez której projekt nie przyniósłby tak dobrych rezultatów.

Dziękuję firmie GCE Consulting za wartościowy projekt, który wyposażył nas w nową wiedzę i dał nam szersze spojrzenie na doświadczenia naszych klientów.

Mariola Wytrykus, Customer Service Manager, Santander Bank Polska S.A.

Firma GCE Consulting opracowała dla Santander Bank Polska, Standard Zdalnej Obsługi Klienta Select jako odpowiedź na zmieniającą się rzeczywistość (pandemia) pracy Doradców Select oraz oczekiwania Klientów.
Projekt został zrealizowany w metodyce Service Design z wykorzystaniem narzędzi online. W ramach etapu projektu firma GCE zrealizowała badania jakościowe z Klientami Select, by zebrać i uporządkować opinia i potrzeby Klientów w zakresie zdalnych kontaktów z Bankiem i Doradcami. W projekcie wykorzystano też prace warsztatową z zespołem Banku, aby opracować ścieżkę Klienta i przypisać do niej czynności obsługowe w codziennej pracy Bankierów, a następnie uporządkować oczekiwania Klientów. Produkt finalny projektu Standard Zdalnej Obsługi Klienta Select został wdrożony w Banku. Z uwagi na to, że zagadnienia Customer Experience Management są dla nas w Santander Bank Polska bardzo ważne, przykładamy dużą wagę do wyboru firm współpracujących w tym obszarze. Liczymy na ciekawe pomysły działań, sprawdzone narzędzia oraz profesjonalną realizację zadań bazującą na zrozumieniu specyfiki naszej firmy, produktów i klientów. W każdym z tych obszarów firma GCE spełniła nasze oczekiwania, a podjęte działania przyniosły spodziewane efekty. W związku z tym rekomendujemy firmę GCE Consulting do realizacji zadań z zakresu zarządzania doświadczeniami klientów oraz opracowania Standardu Obsługi Klienta.

Katarzyna Anosowicz, Head of Customer Experience (Digital & eCommerce), TVN Digital S.A.

Firma GCE Consulting zrealizowała dla TVN Digital S.A. projekt z zakresu Customer Experience Management. Projekt ten dotyczył marki Player i objął eksperckie opracowanie Mapy Podróży Klienta, jej weryfikację I uzupełnienie poprzez przeprowadzenie odpowiednich badań jakościowych I ilościowych. W ramach projektu firma GCE przeprowadziła także analizę procesów biznesowych firmy, w celu ich późniejszej optymalizacji pod kątem Customer Experience. Całość projektu zakończyła się przedstawieniem rekomendacji biznesowych oraz działań naprawczych w zakresie niezbędnych usprawnień poprawiających doświadczenia klientów serwisu Player.
Projekt ten wzmocnił stosowanie filozofii CEM w naszej organizacji, uporządkował wiedzę o obszarach do poprawy w zakresie tworzenia doświadczeń klientów oraz uporządkował wiedzę o oczekiwaniach klientów. Firma GCE spełniła nasze oczekiwania, a podjęte działania przyniosły spodziewane efekty. W związku z tym rekomendujemy firmę GCE Consulting do realizacji zadań z zakresu zarządzania doświadczeniami klientów.

Agnieszka Oskędra, Sales Director Residential Projects; Agnieszka Balicka – Gębka, Customer Relationship Director

W imieniu spółki Yareal Polska sp. z o.o. z przyjemnością potwierdzamy współpracę z firmą GCE Consulting, która na każdym etapie przebiegała rzetelnie oraz w komfortowej atmosferze.
Już podczas pierwszego spotkania Joanna Hirsz zrobiła na nas duże wrażenie swoim profesjonalizmem, życzliwością oraz pozytywnym nastawieniem, tym samym przekonując nas do otwarcia nowego rozdziału w budowaniu doświadczeń klientów.
GCE Consulting z pełnym zaangażowaniem oraz konstruktywnie wspierało nas w tworzeniu nowych standardów obsługi klienta.
Wysoka kultura osobista Joanny Hirsz razem z ogromnym doświadczeniem i zaangażowaniem gwarantują satysfakcjonujące efekty w wyznaczonym czasie.
Pierwszy etap naszego wspólnego projektu zakończył się sukcesem, ale już teraz wiemy, że to nie jest koniec naszej współpracy.

Aleksandra Gorbacz - Andruk, Dyrektorka Pionu Doświadczeń Klienta Nationale Nederlanden

W 2023 roku powierzyliśmy firmie GCE Consulting (GoodCustomerExperience.pl) opracowanie standardu obsługi klienta dla pracowników zespołu Infolinii tzw. Rozmów #PoLudzku. Założeniem projektu było wykorzystanie aktualnych trendów rynkowych, dobrych praktyk w telefonicznej obsłudze klienta zespołów Nationale Nederlanden oraz exMetLife oraz uspójnienie zasad obsługi klienta w związku z fuzją tych firm.

Projekt był realizowany zgodnie z metodyką Design Thinking i obejmował:
• Analizę wniosków z badań klientów Nationale Nederlanden i Metlife, które dostarczyły wiedzę o oczekiwaniach klientów w zakresie obsługi klienta przez pracowników Infolinii
• Uzgodnienie ogólnej wizji zasad obsługi klienta w Infolinii z kadrą zarządzającą
• Zebranie aktualnych dobrych praktyk zespołu w obsłudze klienta, aby zapewnić pracownikom komfort poprzez możliwość kontynuacji tego, co dobre
• Przygotowanie i przeprowadzenie 6 warsztatów oraz wielu konsultacji z zespołem Nationale Nederlanden i Metlife w celu zaangażowanie pracowników w proces tworzenia nowych zasad obsługi (kokreacja) i budowania postaw i kultury organizacyjnej skupionej na klientach, jak również testowanie i dopracowywania prototypu
• Opracowanie nowatorskich zasad obsługi klienta – Galaktyki Kapitana ZeNNita wraz z rekomendacjami dot. wdrożenia nowego standardu rozmów z klientami
• Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla trenerów wewnętrznych dot. wdrażania zasad obsługi klienta oraz przeprowadzenie szkolenia

Wiedza merytoryczna, wnikliwość Pani Joanny Hirsz zdecydowanie przyczyniły się do sukcesu naszego wspólnego projektu, który był częścią klientocentrycznej fuzji firm. Szczególne wyrazy uznania należą się Jej za zaangażowanie, profesjonalizm, doradztwo, wsparcie merytoryczne i wkład w prowadzenie projektu.
Nasza współpraca była przyjemna i efektywna. Terminowość, dbałość o szczegóły, wsłuchanie w głos pracowników i klientów oraz zaangażowanie w proces tworzenia Galaktyki były widoczne na każdym etapie i spełniły nasze oczekiwania na najwyższym poziomie.

Marta Kasiewicz, Menedżerka Działu Employer Brandingu i Doświadczeń Pracownika LUX MED Sp. z o.o.

Projekt budowania propacjenckiej kultury organizacyjnej
w Grupie LUX MED

W 2023 roku firma GCE Consulting Joanny Hirsz przeprowadziła w Grupie LUX MED projekt pt. Pacjentocentryzm, którego celem było
• uzyskanie oceny pracowników centrali działań Grupy LUX MED, które wspierają / powinny wspierać ich w budowaniu pozytywnych doświadczeń pacjentów
• wypracowanie pomysłów na działania naprawcze i operacyjne – z pracownikami i dyrektorami
• opracowanie rekomendacji działań naprawczych wraz z ich priorytetyzacją.

W czasie projektu Joanna wraz z zespołem GCE (badacze i konsultanci) przeprowadziła szereg działań mi.in.
• Przygotowanie i realizacja warsztatu z pracownikami centrali
zgromadzenie informacji na temat aktualnych barier, oczekiwań, potrzeb pracowników, ocena aktualnego wsparcia ze strony organizacji na poziomie ogólnym i bezpośredniego przełożonego, ocena aktualnych narzędzi rozwojowych i komunikacyjnych
• Przygotowanie i realizacja badania ilościowego Employee Experience
ocena aktualnego wsparcia ze strony organizacji na poziomie ogólnym i bezpośredniego przełożonego, ocena aktualnych narzędzi rozwojowych i komunikacyjnych – badanie z wykorzystaniem Modelu 5 I’s Temkin Group (obecnie Qualtrics).
• Warsztat z dyrektorami – wypracowanie rozwiązań
omówienie wniosków z badania pracowników i warsztatów z pracownikami, wypracowanie rozwiązań w obszarach do poprawy i pomysłów na dodatkowe działania operacyjne
• Opracowanie rekomendacji i wniosków

Projekt przyniósł nam oczekiwane rezultaty. Otrzymaliśmy zarówno skondensowaną, jak i szczegółową informację na temat obszarów do poprawy oraz rekomendacje zmian. Dodatkowo badanie ilościowe dostarczyło nam bardzo precyzyjne dane, zaś warsztaty z pracownikami i dyrektorami zaangażowało zespół we wdrążenie niezbędnych usprawnień i wzmocniło ich zrozumienie wagi tematu i ich roli.

Projekt był sprawnie zarządzany, realizowany terminowo i przyjemnej atmosferze. Możemy z pełnym przekonaniem polecić firmę Joanna Hirsz GCE Consulting do realizacji tego typu projektów.

Karolina Sielska-Bielska, Kierownik ds. Customer Experience Symfonia Sp. z o.o.

Firma GCE Consulting zrealizowała dla Symfonii projekt Customer Journey Map. Cały projekt był precyzyjnie zaplanowany, realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem. Joanna Hirsz wraz z zespołem, korzystając ze swojego ogromnego doświadczenia, elastycznie odpowiadała na wyzwania, które pojawiały się na drodze. W wyniku projektu powstały rekomendacje biznesowe, które zostały dokładnie przepracowane i omówione z zespołem. Aktualnie znajdują się na etapie wdrażania.

Firma GCE Consulting przeprowadziła także 2 fale badania NPS klientów Grupy Symfonia. Precyzyjne przygotowanie narzędzia badawcze oraz harmonogram prac pozwoliły nam przeprowadzić badanie zgodnie z założeniami i w określonym terminie. Badania zakończyły się obfitą i bardzo szczegółową analizą informacji oraz rekomendacjami, które pozwoliły nam zaplanować działania na kolejne miesiące.

Joanna Hirsz wspiera Symfonię w procesie budowania doświadczenia dla klientów. Jest osobą, która analizuje dogłębnie wyzwania i stara się pomóc w ich rozwiązaniu. Angażuje zespoły do podejmowania wspólnych działań. Dotychczasowe obszary konsultacji CX dotyczyły: współpracy wewnętrznej zespołów, komunikacji wewnętrznej CX, przygotowania i wdrożenia programu badań klientów, strategii CX i budowy kompetencji CX w organizacji.

Polecam współpracę z GCE Consulting i Joanną, dzięki jej wiedzy, doświadczeniu i analitycznemu podejściu organizacja zyskuje szersze spojrzenie na klienta i jego doświadczenia oraz sukcesywnie przechodzi przez okres transformacji w organizację klientocentryczną.

Izabela Mościcka, Dyrektor Departamentu Zarządzania Doświadczeniami Klienta

Firma GCE Consulting przygotowała dla Banku Gospodarstwa Krajowego mapę podróży klienta kredytu inwestycyjnego (Customer Journey Map). Prace objęły badanie jakościowe z klientami i pracownikami banku, analizę głosu klientów, opracowanie graficznej wersji CJM oraz wersji excel. Otrzymaliśmy również listę kluczowych punktów bólu wraz z rekomendacjami usprawnień i optymalizacji.

Pani Joanna Hirsz angażuje się w pełni w swoje zadania i dba o dobrą atmosferę współpracy. Bardzo cenimy sobie jej wiedzę, profesjonalizm i zrozumienie specyfiki organizacji. Dziękuję za wartościowy projekt, który dał nam szersze spojrzenie na doświadczenia naszych klientów.

Z przyjemnością możemy polecić panią Joannę Hirsz i GCE Consulting jako eksperta i partnera w realizacji projektów CX.

Napisz do nas

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Szukasz usługi dopasowanej dokładnie do Twoich potrzeb? A może zastanawiasz się czy Customer Experience, to temat dla Ciebie? Czekamy na informacje od Ciebie!

  Shopping cart

  0
  image/svg+xml

  No products in the cart.

  Kontynuuj zakupy

  Nie możesz kopiować zawartości tej strony