Tag: Employee Experience Management

Zadowolony zespół

Employee Experience Dossier

1. Kilka słów o Employee Experience (doświadczeniu pracownika) W doświadczeniu klienta ogromne znacznie mają emocje. Tworzą je nie tylko działania firmy, jej procesy, regulaminy, procedury itp. Emocje klienta wywołują także pracownicy – ich postawa, zachowanie, słowa. Dlatego zarządzając customer experience, wiele firm świadomie zarządza także doświadczeniami pracowników (ang. Employee Experience Management). Organizacje opracowują i wdrażają programy promujące prokliencką postawę pracowników. Angażują ich w działania naprawcze, umożliwiają im wsłuchiwanie… Read more →

customer experience

Zarządzanie Doświadczeniami Klientów

W ciagu ostatnich 10 lat w Polsce obserwujemy bardzo ciekawy trend. Od początkowego odrzucania faktu, że Klient i jego potrzeby mają być główną wytyczną do optymalizacji procesów, procedur i komunikacji firmy. Poprzez zwrócenie uwagi na to, aby zacząć podejmować działania poprawiające doświadczenia Klienta. Aż po dziś, kiedy to każda świadoma marka upatruje w Customer Experience Management (Zarządzanie Doświadczeniami Klientów)  szansy na zdobycie przewagi konkurencyjnej, zdobycie większego udziału w rynku, wzrostu przychodów, optymalizacji kosztów, wzrostu zaangażowania… Read more →