Tag: ROI

customer experience

Zarządzanie Doświadczeniami Klientów

W ciagu ostatnich 10 lat w Polsce obserwujemy bardzo ciekawy trend. Od początkowego odrzucania faktu, że Klient i jego potrzeby mają być główną wytyczną do optymalizacji procesów, procedur i komunikacji firmy. Poprzez zwrócenie uwagi na to, aby zacząć podejmować działania poprawiające doświadczenia Klienta. Aż po dziś, kiedy to każda świadoma marka upatruje w Customer Experience Management (Zarządzanie Doświadczeniami Klientów)  szansy na zdobycie przewagi konkurencyjnej, zdobycie większego udziału w rynku, wzrostu przychodów, optymalizacji kosztów, wzrostu zaangażowania… Read more →