Zarządzanie doświadczeniami klientów – kompendium wiedzy o Customer Experience

Postawienie Klienta w centrum uwagi firmy, podejmowanie działań, które mają sukcesywnie poprawiać jego doświadczenia stają się coraz bardziej powszechną strategią działania firm, których Zarządy, Menadżerowie i Pracownicy dostrzegają w takim podejściu z jednej strony wymierną wartość finansową (zwiększenie przychodów, optymalizacja kosztów), z drugiej strony źródło satysfakcji zespołu firmy z wykonywanej pracy. Zarządzanie doświadczeniami klientów – oto kompendium wiedzy o Customer Experience.

 

Korzyści finansowe płynące z dobrego Zarządzania Doświadczeniami Klientów są policzalne. Analiza wyników finansowych firm, które znajdują się w zestawieniu Top 100 Brands daje dowód na to, że im wyższe są oceny doświadczeń Klientów, tym większe są ich wzrosty przychodów.[1] KPMG podaje, że przychody firm z najlepszymi wynikami ocen Klientów rosły o 8 punktów procentowych szybciej, niż przychody firm z indeksu WIG warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Najważniejsza w budowaniu pozytywnych doświadczeń Klientów jest wiarygodność marki, dotrzymywanie słowa i wzbudzanie zaufania – jej samodzielny wpływ na skłonność́ do polecenia marki przez Polaków to aż̇ 22%. Na drugim miejscu cenimy ułatwienia i wygodę – oczekujemy, że wszystkie czynności będą̨ odbywały się̨ w sposób bezproblemowy, bezstresowy i nieangażujący czasowo. Samodzielny wpływ tego czynnika na skłonność́ do polecenia marki przez Polaków to 17%.[2]

Firmy analizują doświadczenia i oczekiwania Klientów wykorzystując do tego wiele technik badawczych np. badania relacyjne, transakcyjne, testy nowych rozwiązań, tworzą Customer Lab’y, aby na co dzień być w kontakcie z Klientami i słuchać ich opinii, wykorzystują też narzędzia typu Mapa Empatii Klienta, Mapa Podróży Klienta, aby prześledzić szczegółowo kondycję interakcji Klienta – firma.

Zarządzanie doświadczeniami klientów – Głos klienta

Wsłuchiwanie się w głos Klienta jest podstawą Zarządzania Doświadczeniami Klientów, ponieważ Customer Experience (Doświadczenie Klienta) jest percepcją procesów, działań, komunikacji firmy oraz postaw i zachowań Pracowników, które Klient odbiera na poziomie racjonalnym (działania firmy, które kreują interakcji z Klientem), emocjonalnym i zmysłowym. Doświadczenia te Klient intuicyjnie ocenia względem swoich oczekiwań przez cały czas współpracy z firmą. Firmy muszą mieć aktualną wiedzę o doświadczeniach Klienta, aby móc je poprawiać. To, czy Klient będzie zadowolony z marki, poleci ją znajomym, będzie kontynuował zależy od tego, jak duża jest luka między jego oczekiwaniami a doświadczeniami. Dotyczy to przede wszystkim odczuć Klienta w trzech obszarach – od najważniejszego – czy usługa lub produkt dają mu oczekiwaną realną wartość, czy korzystanie z nich jest łatwe oraz w końcu, czy współpraca dostarcza pozytywnych emocji. Im więcej odpowiedzi tak na te pytania, tym doświadczenie Klienta będzie lepsze.

Kultura organizacyjna – pro klient

Ponieważ tak wiele w doświadczeniu Klienta znaczą emocje, warto zwrócić uwagę, że tworzą je nie tylko działania firmy, jej procesy, regulaminy, procedury itp. Emocje Klienta wywołują także pracownicy, poprzez swoją postawę, zachowanie, słowa czy zaniechania. Dlatego zarządzając świadomie doświadczeniami Klientów, wiele firm skupia także uwagę na świadome zarządzanie doświadczeniami Pracowników (ang. Employee Experience Management). To dla nich opracowuje się i wdraża programy promujące prokliencką postawę, angażujące ich w działania naprawcze, czy też poprawia im samym warunki pracy w firmie.

Zarządzanie doświadczeniami klientów – rola kadry zarządzającej

Z racji tego, że tylko zadowoleni Pracownicy są źródłem zadowolonych Klientów niezmiernie ważna jest codzienna postawa osób zarządzających firmą, z których zespół bierze przykład. Tylko rzeczywista troska o dobre doświadczenia Klientów, która będzie miała odzwierciedlenie w słowach, zachowaniach, a przede wszystkim decyzjach menadżerów jest w stanie realnie wspierać Pracowników w ich codziennej pracy na rzecz poprawy doświadczeń Klientów.

[1] Raport KPMG, Jak budować pozytywne doświadczenia klientów? Analiza wiodących praktyk zarządzania doświadczeniami klientów na rynku polskim. 2017

[2] ibidem

Zarządzanie doświadczeniami klientów / customer experience management  – zestawienie najważniejszych artykułów na blogu GCE:

 1. Co to jest Customer Experience
 2. Podstawy CX
 3. Zarządzanie Customer Experience
 4. Jak zacząć projekt Customer Experience Management
 5. Dlaczego Customer Experience jest ważne dla firmy
 6. Dlaczego należy zadbać o Employee Experience
 7. Badanie Net Promoter Score a lojalność
 8. Najgorsze błędy w zarządzaniu CEM
 9. Praktyczne wykorzystanie wiedzy z badań klientów
 10. Mapa podróży klienta
 11. Close the loop – czyli poprawiamy się
 12. Dlaczego należy dziękować klientowi za reklamację

Jeśli nie znaleźli Państwo interesującej Was informacji, prosimy o kontakt.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy