Wydarzenia – Zarządzanie Doświadczeniami Klientów

Szkolenie otwarte Praktyk Customer Experience Wdrożenie zarządzania doświadczeniami klientów (Customer Experience Management – CEM) w firmie wymaga zaplanowania szeregu działań. Dodatkowo program CEM powinien zostać dostosowany do konkretnej organizacji i w szczególności do oczekiwań klientów. Dlatego zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką Customer Experience Management na 2-dniowe szkolenie Praktyk Customer Experience, w czasie którego omówimy najważniejsze obszary zarządzania doświadczeniami klientów, o które trzeba zadać, aby z sukcesem wprowadzić CEM w organizacji. Szkolenie jest skierowane do osób, których zadaniem jest wdrożeniem CEM w ich organizacji.  Szkolenie prowadzi Joanna Hirsz-Kropińska.

Przez 2 dni poruszymy następujące tematy:

 • Wprowadzenie do Customer Experience (CX) – definicje, przykłady
 • Obszary zarządzania CX i cykl zarządzania doświadczeniami klientów w organizacji – modele, przykłady
 • Piramida wartości Customer Experience – modele, przykłady
 • Mapa podróży klienta, Persona Klienta – cele opracowania, niezbędne elementy, sposoby wykorzystania w organizacji
 • Wsparcie kadry zarządzającej niezbędne dla powodzenia CEM – narzędzia, dobre i złe praktyki, przykłady
 • Rola pracowników w tworzeniu pozytywnych doświadczeń klientów – narzędzia pracy, dobre i złe praktyki, przykłady
 • Pomiar efektów działań CEM – rodzaje badań klientów, zarządzanie informacją zwrotną od klientów, dobre i złe praktyki, przykłady

Weź udział w szkoleniu 11 i 12. X. 2021 – zapisz się już dziś – liczba miejsc ograniczona (grupa do 10 osób)

Po szkoleniu będziecie bogatsi o wiedzę na temat:

 • głównych obszarów zarządzania Customer Experience w organizacji oraz ich kluczowych elementów
 • istoty tworzenia person klientów i zasad ich opracowania
 • zasad diagnozowania podróży klienta na Mapie podróży i możliwości jej wykorzystanie do rozwoju oferty i firmy
 • działań, które należy podjąć, aby przygotować strategię CEM dla organizacji
 • roli kadry zarządzającej firmy w efektywnym wdrażaniu CEM
 • sposobów angażowania pracowników w działania na rzecz poprawy CX
 • metod pomiaru działań CEM i pracy z wynikami

Format szkolenia:

Szkolenie online z wiedzy, inspiracja, charakter wykładowo – warsztatowy. Materiały szkoleniowe oraz certyfikaty zostaną przekazane po szkoleniu. Dodatkowo przygotowana zostanie lista lektur dot. CEM.

Agenda

Wprowadzenie do Customer Experience

 • Co to jest Customer Experience i Customer Experience Management – definicja, zakres, elementy.
 • Rola Customer Experience w organizacji. Dlaczego Customer Experience jest ważne, na co ma wpływ, co buduje, a co rujnuje, gdy jest negatywne.
 • Przykłady działań Customer Experience – dobrych i złych praktyk.

Zarządzanie CX w firmie

 • Cykl zarządzania CX oraz kluczowe warunki sukcesu CEM.
 • Obszary zarządzania CX.

Mapa podróży klienta, Persona Klienta

 • Omówienie narzędzi i możliwości ich wykorzystania w organizacji, w tym przy optymalizacji procesów.
 • Omówienie zasad diagnozowania ścieżki klienta, jego oczekiwań i doświadczeń, generowanie obszarów do usprawnień CX.
 • Elementy podróży ważne dla klienta z punktu widzenia jego doświadczeń Punkty styku, Momenty Prawdy i Punkty bólu klientów – definicje i sposoby diagnozowania.
 • Diagnozowanie oczekiwań i doświadczeń klientów – źródła wiedzy o kliencie, kluczowe informacje, które muszą znaleźć się na Mapie podróży.

Zrozumienie klientów

 • Metody badań i pozyskiwania informacji od klientów/pracowników niezbędnych do zaplanowania efektywnych działań CX.
 • Efektywne wykorzystanie wniosków z badań klientów: planowanie, wdrażanie, angażowanie pracowników.
 • Pomiar efektów działań CEM – zarządzanie informacją zwrotną w organizacji, dobre i złe praktyki, przykłady.

Budowanie kultury firmy skupionej na klientach – Rola pracowników w tworzeniu pozytywnych doświadczeń klientów

 • Employee Experience a Customer Experience, dlaczego nie można pomijać doświadczeń pracowników projektując strategię CEM.
 • Mapa podróży pracownika – cele opracowania i możliwości wykorzystania w organizacji.
 • Model wspieranie pracowników w budowaniu CX.
 • Rola kadry zarządzającej we wdrażaniu strategii i programu Customer Experience Management w firmie.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy