Klienci i Partnerzy

 

W czym możemy pomóc? Sprawdź naszą ofertę.

 

Rekomendacje naszych Klientów

 

Santander Bank Polska, menedżer zarządzania jakością Customer Excellence Centre; Agile Coach wcześniej Dyrektor ds. zarządzania doświadczeniem klienta

Firma GCE Consulting zrealizowała dla Santander Bank Polska S.A. projekt „Customer Journey Map – train the trainer”. W ramach działań zespół GCE opracował (przy współudziale pracowników banku) prototyp gry szkoleniowej, umożliwiającej trenerom wewnętrznym
i pracownikom opracowywanie Map podróży klienta wybranych usług lub produktów w uporządkowany i jednolity sposób.

 

Jednocześnie firma GCE opracowała moduł dedykowanego szkolenia dla pracowników banku w obszarze Customer Experience i Customer Journey Map, jak również w zakresie obu narzędzi (gry szkoleniowej oraz modułu szkoleniowego) przygotowała i przeprowadziła szkolenia trenerów wewnętrznych banku.

 

Projekt był realizowany w okresie 2018/2019, a efekty współpracy zostały w banku bardzo wysoko ocenione. Doświadczenie ze współpracy z GCE pozwalają potwierdzić profesjonalizm firmy, pełne zrozumienie specyfiki branży i wypracowanie rozwiązań kompleksowo poprawiających doświadczenie klienta.

 

Zaangażowanie, otwartość na nowe rozwiązania, a przy tym terminowość i wysoki poziom prezentowanych rozwiązań pozwala nam z pełnym przekonaniem na rekomendację GCE Consulting jako wiarygodnego i profesjonalnego Partnera do współpracy.

 

PZU SA
PZU ŻYCIE SA

Firma GCE Consulting (GoodCustomerExperience.pl) realizuje w 2019 roku na zlecenia PZU S.A. oraz PZU Życie S.A. projekt polegający na analizie doświadczeń i oczekiwań klientów oraz pracowników w procesie reklamacyjnym z wykorzystaniem narzędzia Mapa podróży klienta, dzięki któremu zostaną  sformułowane rekomendacje naprawcze w diagnozowanych obszarach do poprawy doświadczeń klientów oraz pracowników.

Dyrektor Marketingu i Customer Experience – referencje na LinkedIn

 

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Lider Customer Experience Bouygues Immobilier Polska sp. z o.o. (deweloper)

W 2018 roku firma GCE Consulting (GoodCustomerExperience.pl) opracowała dla Bouygues Immobilier Polska (BIP) Mapę podróży i doświadczeń Klienta.  Celem projektu było zdefiniowanie ścieżki podróży Klienta oraz ich oczekiwań w różnych punktach styku (online i offline) oraz jednocześnie przedstawienie rekomendacji działań biznesowych, które należy podjąć w celu podniesienia wskaźnika NPS.

Przygotowanie Mapy podróży Klienta BIP związane było z analizą dostępnych danych, a także z przeprowadzeniem warsztatów, w które zaangażowani byli pracownicy firmy ze wszystkich obszarów mających wpływ na doświadczenia naszych Klientów. Wstępna wersja mapy została poddana ocenie klientów w badaniach jakościowych oraz ilościowych przeprowadzonych przez GCE. Efektem projektu jest pełna analiza oczekiwań i obecnych doświadczeń klientów w poszczególnych punktach styku z BIP. Otrzymaliśmy również Program działań CEM 2019+ z uwzględnieniem wszystkich rekomendacji GCE wynikających z projektu. Wizualizacja graficzna Mapy podróży ułatwiła nam komunikację idei konceptu w zakresie customer experience.

Kontynuacją projektu było opracowanie w 2019 roku Standardu Obsługi Klientów dla pracowników naszej firmy, który realizuje założenia docelowych doświadczeń gości zaprojektowanych w Mapie podróży. GCE przeprowadziło także szkolenia dla pracowników wdrażające nowy standard.

Kontynuujemy współpracę z GCE Consulting przy realizacji cyklicznych badań transakcyjnych klientów w wybranych punktach styku, badaniach tajemniczy klient oraz bieżących inicjatywach usprawniających customer experience.

Firma GCE Consulting pani Joanny Hirsz-Kropińskiej zrealizowała oba projekty w założonym terminie, z należytą starannością i wnikliwością, wspierając nas również w zakresie komunikacji
z pracownikami nt. projektu i jego owoców. Poza przydatnymi rekomendacjami biznesowymi otrzymaliśmy także wiele wskazówek związanych z budowaniem kultury pro-klienckiej. Wobec powyższego z pełnym przekonaniem rekomenduję firmę GCE w zakresie projektów doradczo-badawczych Customer Experience.

 

Dyrektor ds. zarządzania doświadczeniem klienta, Santander Bank Polska S.A.

Firma GCE Consulting zrealizowała dla Banku Zachodniego WBK projekt „Strategia CXM. Mapa podróży Klienta”. W ramach działań zostały przeprowadzone badania jakościowe i ilościowe, dedykowane warsztaty wewnętrzne na potrzeby projektu oraz stworzone mapy podróży klienta wraz z kompleksowymi rekomendacjami działań.

Projekt był realizowany w okresie 2017/2018, a efekty współpracy zostały w banku bardzo wysoko ocenione. Doświadczenie ze współpracy z GCE pozwalają potwierdzić profesjonalizm firmy, pełne zrozumienie specyfiki branży i wypracowanie rozwiązań kompleksowo poprawiających doświadczenie klienta.

Zaangażowanie, otwartość na nowe rozwiązania, a przy tym terminowość i wysoki poziom prezentowanych rozwiązań pozwala mi z pełnym przekonaniem na rekomendację GCE Consulting jako wiarygodnego i profesjonalnego Partnera do współpracy.

 

Dyrektor Departamentu Standardów Niemedycznych LUXMED, Pion Doświadczeń Pacjenta

W 2018 roku powierzyliśmy firmie GCE Consulting (GoodCustomerExperience.pl) analizę podróży Pacjentki LUXMED i opracowanie jej Mapy. Cel projektu było nie tylko kompleksowe odkrycie wszystkich możliwych usprawnień w działaniach naszej firmy, które wpływają na doświadczenia Pacjentek, ale również integracja zespołu wokół idei Podróży Pacjentki i zaangażowanie naszych pracowników w wygenerowanie tą metodą działania naprawcze.

Przygotowanie Mapy podróży Pacjentki związane było z analizą danych zastanych przez GCE Consulting, ale także z przeprowadzeniem warsztatów, w które zaangażowani byli pracownicy LUXMED ze wszystkich obszarów mających wpływ na doświadczenia naszych Pacjentek. Podczas warsztatów przygotowana została wstępna wersja mapy, która następnie poddana została walidacji w badaniach ilościowych z udziałem Pacjentek LUXMED. Efektem projektu jest pełna diagnoza aktualnych doświadczeń Pacjentek w przebiegu ich podróży z LUXMED.  Otrzymaliśmy również szczegółowo opracowany Program działań CEM z uwzględnieniem wszystkich rekomendacji GCE wynikających z projektu.

Firma GCE Consulting pani Joanny Hirsz-Kropińskiej zrealizowała projekt w założonym terminie, z należytą starannością i wnikliwością, wspierając nas również w zakresie komunikacji z pracownikami nt. projektu i jego owoców. Wobec powyższego z pełnym przekonaniem rekomenduję firmę GCE w zakresie projektów doradczo-badawczych Customer Experience.

 

Customer Experience Manager, P4 Sp. z o.o., operator sieci PLAY 

Z pełnym przekonaniem rekomenduję współpracę z firmą GCE Consulting w projektach Customer Journey Map. Profesjonalizm, zaangażowanie, precyzyjne planowanie przebiegu naszego projektu, punktualność w realizacji wszystkich zadań, wnikliwość analizy danych, świetne przygotowanie merytoryczne na każdym z etapów projektu, pełne wsparcie w zakresie komunikacji wewnętrznej, znakomita jakość produktów końcowych projektu – to tylko niektóre z atutów współpracy z firmą GCE Consulting
i z Panią Joanną Hirsz-Kropińską. Warto też wspomnieć o bardzo dobrej, budującej synergię atmosferze współpracy, bez której projekt nie przyniósłby tak dobrych rezultatów. 

Dziękuję firmie GCE Consulting za wartościowy projekt, który wyposażył nas w nową wiedzę i dał nam szersze spojrzenie na doświadczenia naszych klientów.

 

Head of Customer Experience w player – TNV Digital SA

Firma GCE Consulting  zrealizowała dla TVN Digital S.A. w 2016 roku projekt z zakresu Customer Experience Management. Projekt ten dotyczył marki player i objął eksperckie opracowanie Mapy Podróży Klienta, jej weryfikację I uzupełnienie poprzez przeprowadzenie odpowiednich badań jakościowych I ilościowych.  W ramach projektu firma GCE przeprowadziła także analizę procesów biznesowych firmy, w celu ich późniejszej optymalizacji pod kątem Customer Experience (poza projektem). Całość projektu zakończyła się przedstawieniem rekomendacji biznesowych oraz działań naprawczych w zakresie niezbędnych usprawnień poprawiających doświadczenia klientów serwisu player.

Projekt ten wzmocnił stosowanie filozofii CEM w naszej organizacji, uporządkował wiedzę o obszarach do poprawy w zakresie tworzenia doświadczeń klientów oraz uporządkował wiedzę o oczekiwaniach klientów.

Z uwagi na to, że zagadnienia Customer Experience Management są dla nas w TVN Digital bardzo ważne, przykładamy dużą wagę do wyboru firm współpracujących w tym obszarze. Liczymy na ciekawe pomysły działań, sprawdzone narzędzia oraz profesjonalną realizację zadań bazującą na zrozumieniu specyfiki naszej firmy, produktów i klientów.
W każdym z tych obszarów firma GCE spełniła nasze oczekiwania, a podjęte działania przyniosły spodziewane efekty.
W  związku z tym rekomendujemy firmę GCE Consulting  pani Joanny Hirsz-Kropińskiej do realizacji zadań z zakresu zarządzania doświadczeniami klientów.

 

Członek Zarządu, Dyrektor Marketingu, Polskie Koleje Linowe S.A.

Z przyjemnością rekomenduje i polecamy usługi firmy GCE każdej firmie, która stawia w centrum swojej uwagi jakość właściwej obsługi klientów i budowanie właściwej relacji z klientami.

Firma GCE na zlecenie Zarządu PKL S.A. zrealizowała projekt „Zarządzanie Doświadczeniami Klientów”. W ramach projektu firma GCE była odpowiedzialna za realizację audytu operacyjnego CEM organizacji, mapowanie punktów styku i doświadczeń klientów, badania klientów, opracowanie strategii CEM dla firmy oraz przygotowanie i wdrożenie Kodeksu Dobrych Praktyk w obsłudze klienta. 

Firma GCE przy umiejętnym zaangażowaniu w projekt pracowników naszej firmy wykazała się pełnym zaangażowaniem, profesjonalizmem i indywidualnym podejściem realizując poszczególne etapy projektu CEM, który już przynosi pozytywne efekty.

 

Dyrektor Departamentu Marketingu i Komunikacji Union Investment TFI

Firma GoodCustomerExperience.pl, zrealizowała dla Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. projekt Customer Experience Management. W ramach projektu zostały opracowane Mapy Podróży Klientów: Indywidualnych, Biznesowych oraz Partnerów, zweryfikowane poprzez badania jakościowe i ilościowe. Następnie została opracowana strategia CEM dla każdego segmentu klientów oraz zalecenia i rekomendacje zmian w obszarach do poprawy, w tym także rekomendowany program badawczy klientów.
 
Projekt ten wprowadził filozofię CEM w naszej firmie oraz pomógł nam przeprowadzić pracowników przez zmianę ich postawy.  Aktualnie Union Investment TFI S.A. traktuje CEM jako główną oś zarządzania przedsiębiorstwem.
 
Zarówno merytoryczna wartość opracowanego programu CEM, jakość komunikacji oraz realizacji zadań spełniły oczekiwania naszej firmy, za tego powodu rekomendujemy firmę GoodCustomerExperience.pl jako dobrego partnera biznesowego w zakresie Customer Experience Management.
 
 

 

Team Deputy Manager, Proama 

Warsztaty były super, mam pełną głowę pomysłów, więc jeszcze raz dzięki 🙂

 

Customer Experience & Insight Manager, Grupa Aviva

Firma GoodCustomerExperience.pl (GCE) zrealizowała dla spółek Grupy Aviva kilka projektów z zakresu zarządzania doświadczeniami klientów.

Nasza współpraca dotyczyła m.in. obszaru komunikacji wewnętrznej związanej z CEM i skierowanej do pracowników firmy. Zakres ww projektu obejmował opracowanie przez GCE planu komunikacji  oraz jego realizację w zakresie merytorycznym, koordynacyjnym i graficznym (wykład inspirujący, konkurs pracowniczy, intranet CEM).

Jednocześnie firma GCE opracowała Mapy Podróży Klienta dla dwóch produktów ubezpieczeniowych Aviva. Dzięki mapom w jednym miejscu zostały zebrane obszary niezbędnych usprawnień, które stały się bazą do planu działań CEM zmierzających do poprawy doświadczeń naszych klientów Aviva.

Z uwagi na to, że zagadnienia Customer Experience Management są dla nas w Avivie bardzo ważne, przykładamy dużą wagę do wyboru firm współpracujących w tym obszarze. Liczymy na ciekawe pomysły działań, sprawdzone narzędzia oraz profesjonalną realizację zadań bazującą na zrozumieniu specyfiki naszej firmy, produktów i klientów. W każdym z tych obszarów firma GCE spełniła nasze oczekiwania, a podjęte działania przyniosły spodziewane efekty. W związku z tym rekomendujemy firmę GoodCustomerExperience.pl pani Joanny Hirsz-Kropińskiej do realizacji zadań z zakresu zarządzania doświadczeniami klientów.

 

Dyrektor Operacyjny Benefit Systems SA

Dużą wagę przywiązujemy do doboru współpracowników – zależy nam, aby działali profesjonalnie, odpowiedzialnie I terminowo. Chcemy, aby byli ekspertami w swoich dziedzinach, przedstawiali sprawdzone, przemyślane, a jednocześnie dopasowane do naszych potrzeb rozwiązania. Tak właśnie przebiegała współpraca z Panią Joanną Hirsz-Kropińską i firmą GCE. Przy wykonywaniu prac projektowych Pani Joanna wykazywała się dużą pomysłowością, przejmując odpowiedzialność za prowadzenie projektu. Prace były wykonane terminowo, z należytą starannością I z zachowaniem najwyższej jakości. Zarówno pod względem merytorycznym , jak I jakościowym realizacja projektu spełniła nasze oczekiwania, wnosząc dodatkową wiedzę w kluczowych obszarach.

 

Dyrektor HR Dentsu Aegis Network sp. z o.o.

Pani Joanna Hirsz-Kropińska, Dyrektor Generalny firmy GoodCustomerExperience.pl, zrealizowała w lipcu 2014 roku projekt badawczy z obszaru HR dla 3 spółek z grupy kapitałowej Dentsu Aegis Network. Współpraca nasza polegała na opracowaniu dedykowanego narzędzia badawczego skierowanego do pracowników spółek, realizacji badania, stworzeniu stosownej komunikacji wewnętrznej oraz następnie sporządzenia analiz i raportu z podsumowaniem i rekomendacjami.

Zarówno merytoryczna wartość opracowanego narzędzia, jak i jakość komunikacji oraz realizacji badania spełniły moje oczekiwania, wnosząc dodatkową wiedzę w kluczowych obszarach aktualnej polityki HR w grupie.

Rekomendujemy Panią Joanna Hirsz-Kropińską i firmę GoodCustomerExperience.pl jako dobrego partnera biznesowego w zakresie badań pracowniczych.

 

Vice Managing Director, Carat Polska sp. z o.o.

Pani Joanna Hirsz-Kropińska, Dyrektor Generalny firmy GoodCustomerExperience.pl, zrealizowała w 2014 roku projekt Customer Experience Management dla spółek z grupy kapitałowej Dentsu Aegis Network, w tym dla Carat sp. z o.o.

Współpraca nasza polegała na opracowaniu dedykowanego programu CEM dla organizacji i następnie zrealizowaniu go zgodnie z harmonogramem, przy zaangażowaniu pracowników Grupy Dentsu, a w konsekwencji wyposażeniu zespołu Dentsu w odpowiednie narzędzia i kwalifikacje do kontynuacji programu CEM.

W ramach podjętych działań firma GoodCustomerExperience.pl wykonała mapy podróży klientów spółek wraz z obszarami do usprawnień, zrealizowała badania i wywiady indywidualne z klientami, zaprojektowała i wdrożyła komunikację wewnętrzną dot. CEM. Dodatkowo w formie warsztatów z pracownikami wypracowała spójne dla całej grupy misję i pryncypia Customer Experience oraz zasady dobrych praktyk we współpracy z klientami oraz pomiędzy pracownikami spółek należących do grupy.

Jednym z podjętych działań był także projekt badawczy polegający na stworzeniu narzędzia badawczego skierowanego do pracowników spółek, realizacji badania, stworzeniu stosownej komunikacji wewnętrznej oraz następnie sporządzenia analiz i raportu z podsumowaniem i rekomendacjami.

Zarówno merytoryczna wartość opracowanego programu CEM, jakość komunikacji oraz realizacji zadań spełniły moje oczekiwania.

 

CRM and CX Sales, Poland&Baltics Oracle Poland

Pani Joanna Hirsz-Kropińska, Dyrektor Generalny firmy GoodCustomerExperience.pl, zrealizowała w lutym 2014 roku projekt dla firmy Oracle Polska Sp. z o.o. Współpraca nasza polegała na opracowaniu dedykowanej dla branży ubezpieczeń i bankowości prezentacji rozwiązań, przykładów i inspiracji z zakresu Customer Experience Management oraz następnie prelekcji połączonej z dyskusją dla gości z wyżej wymienionych sektorów zaproszonych przez  Oracle  Polska Sp. z o.o.  w czasie spotkania biznesowego „Śniadanie dobrze obsłużone, Customer Experience po nowemu”

Zarówno merytoryczna zawartość prezentacji, jak i jakość samej prelekcji spełniły nasze oczekiwania. Szczególnie ich sprofilowanie pod katem branż ubezpieczeń i bankowości oraz dogłębna wiedza pani Joanna w zakresie tematyki Customer Experience Management.

 

Dyrektor HR Dentsu Aegis Network sp. z o.o.

Firma GoodCustomerExperience.pl, zrealizowała w 2014 roku projekt Customer Experience Management dla spółek z grupy kapitałowej Dentsu Aegis Network, łącznie dla ośmiu marek: Isobar Creative, Isobar Social Media Business Unit,  Carat, HyperMedia, Vizeum, Posterscope, Iprospect, Lubię to.

Współpraca nasza polegała na opracowaniu dedykowanego programu CEM dla wszystkich organizacji Dentsu i następnie zrealizowaniu go zgodnie z harmonogramem, przy zaangażowaniu pracowników Grupy Dentsu, a w konsekwencji wyposażeniu zespołu Dentsu w odpowiednie narzędzia i kwalifikacje do kontynuacji programu CEM.

W ramach podjętych działań firma GoodCustomerExperience.pl wykonała mapy podróży klientów spółek wraz z obszarami do usprawnień, zrealizowała badanie ilościowe satysfakcji i NPS i wywiady indywidualne z klientami, zaprojektowała i wdrożyła komunikację wewnętrzną dot. CEM. Dodatkowo w formie warsztatów z pracownikami wypracowała spójne dla całej grupy misję i pryncypia Customer Experience oraz zasady dobrych praktyk we współpracy z klientami oraz pomiędzy pracownikami spółek należących do grupy. Następnie zasady te GCE wdrażało w Dentsu w postaci dedykowanych warsztatów.

Rekomenduję Panią Joanna Hirsz-Kropińską i firmę GoodCustomerExperience.pl jako dobrego partnera biznesowego w zakresie Customer Experience Management.