Klienci i Partnerzy

 

W czym możemy pomóc? Sprawdź naszą ofertę.

 

Rekomendacje naszych Klientów

 

Łukasz Chmielowski, Członek Zarządu; Patryk Białkozowicz, Członek Zarządu, Dyrektor Marketingu

Polskie Koleje Linowe S.A.

Z przyjemnością rekomenduje i polecamy usługi firmy GCE każdej firmie, która stawia w centrum swojej uwagi jakość właściwej obsługi klientów i budowanie właściwej relacji z klientami.

Firma GCE na zlecenie Zarządu PKL S.A. zrealizowała projekt „Zarządzanie Doświadczeniami Klientów”. W ramach projektu firma GCE była odpowiedzialna za realizację audytu operacyjnego CEM organizacji, mapowanie punktów styku i doświadczeń klientów, badania klientów, opracowanie strategii CEM dla firmy oraz przygotowanie i wdrożenie Kodeksu Dobrych Praktyk w obsłudze klienta. 

Firma GCE przy umiejętnym zaangażowaniu w projekt pracowników naszej firmy wykazała się pełnym zaangażowaniem, profesjonalizmem i indywidualnym podejściem realizując poszczególne etapy projektu CEM, który już przynosi pozytywne efekty.

 

Danuta Musiał, Dyrektor Departamentu Marketingu i Komunikacji Union Investment TFI

Firma GoodCustomerExperience.pl, zrealizowała dla Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. projekt Customer Experience Management. W ramach projektu zostały opracowane Mapy Podróży Klientów: Indywidualnych, Biznesowych oraz Partnerów, zweryfikowane poprzez badania jakościowe i ilościowe. Następnie została opracowana strategia CEM dla każdego segmentu klientów oraz zalecenia i rekomendacje zmian w obszarach do poprawy, w tym także rekomendowany program badawczy klientów.
Projekt ten wprowadził filozofię CEM w naszej firmie oraz pomógł nam przeprowadzić pracowników przez zmianę ich postawy.  Aktualnie Union Investment TFI S.A. traktuje CEM jako główną oś zarządzania przedsiębiorstwem.
Zarówno merytoryczna wartość opracowanego programu CEM, jakość komunikacji oraz realizacji zadań spełniły oczekiwania naszej firmy, za tego powodu rekomendujemy firmę GoodCustomerExperience.pl jako dobrego partnera biznesowego w zakresie Customer Experience Management.

Katarzyna Wójcik, Team Deputy Manager, Proama 

Warsztaty były super, mam pełną głowę pomysłów, więc jeszcze raz dzięki 🙂

 

Agnieszka Platek-Ciuk, Customer Experience & Insight Manager, Grupa Aviva

Firma GoodCustomerExperience.pl (GCE) zrealizowała dla spółek Grupy Aviva kilka projektów z zakresu zarządzania doświadczeniami klientów.

Nasza współpraca dotyczyła m.in. obszaru komunikacji wewnętrznej związanej z CEM i skierowanej do pracowników firmy. Zakres ww projektu obejmował opracowanie przez GCE planu komunikacji  oraz jego realizację w zakresie merytorycznym, koordynacyjnym i graficznym (wykład inspirujący, konkurs pracowniczy, intranet CEM).

Jednocześnie firma GCE opracowała Mapy Podróży Klienta dla dwóch produktów ubezpieczeniowych Aviva. Dzięki mapom w jednym miejscu zostały zebrane obszary niezbędnych usprawnień, które stały się bazą do planu działań CEM zmierzających do poprawy doświadczeń naszych klientów Aviva.

Z uwagi na to, że zagadnienia Customer Experience Management są dla nas w Avivie bardzo ważne, przykładamy dużą wagę do wyboru firm współpracujących w tym obszarze. Liczymy na ciekawe pomysły działań, sprawdzone narzędzia oraz profesjonalną realizację zadań bazującą na zrozumieniu specyfiki naszej firmy, produktów i klientów. W każdym z tych obszarów firma GCE spełniła nasze oczekiwania, a podjęte działania przyniosły spodziewane efekty. W związku z tym rekomendujemy firmę GoodCustomerExperience.pl pani Joanny Hirsz-Kropińskiej do realizacji zadań z zakresu zarządzania doświadczeniami klientów.

 

Marcin Niewiadomski, Dyrektor Operacyjny Benefit Systems SA

Dużą wagę przywiązujemy do doboru współpracowników – zależy nam, aby działali profesjonalnie, odpowiedzialnie I terminowo. Chcemy, aby byli ekspertami w swoich dziedzinach, przedstawiali sprawdzone, przemyślane, a jednocześnie dopasowane do naszych potrzeb rozwiązania. Tak właśnie przebiegała współpraca z Panią Joanną Hirsz-Kropińską i firmą GCE. Przy wykonywaniu prac projektowych Pani Joanna wykazywała się dużą pomysłowością, przejmując odpowiedzialność za prowadzenie projektu. Prace były wykonane terminowo, z należytą starannością I z zachowaniem najwyższej jakości. Zarówno pod względem merytorycznym , jak I jakościowym realizacja projektu spełniła nasze oczekiwania, wnosząc dodatkową wiedzę w kluczowych obszarach.

 

Agata Kaczmarska, Dyrektor HR Dentsu Aegis Network sp. z o.o.

Pani Joanna Hirsz-Kropińska, Dyrektor Generalny firmy GoodCustomerExperience.pl, zrealizowała w lipcu 2014 roku projekt badawczy z obszaru HR dla 3 spółek z grupy kapitałowej Dentsu Aegis Network. Współpraca nasza polegała na opracowaniu dedykowanego narzędzia badawczego skierowanego do pracowników spółek, realizacji badania, stworzeniu stosownej komunikacji wewnętrznej oraz następnie sporządzenia analiz i raportu z podsumowaniem i rekomendacjami.

Zarówno merytoryczna wartość opracowanego narzędzia, jak i jakość komunikacji oraz realizacji badania spełniły moje oczekiwania, wnosząc dodatkową wiedzę w kluczowych obszarach aktualnej polityki HR w grupie.

Rekomendujemy Panią Joanna Hirsz-Kropińską i firmę GoodCustomerExperience.pl jako dobrego partnera biznesowego w zakresie badań pracowniczych.

 

Agnieszka Gajzler, Vice Managing Director, Carat Polska sp. z o.o.

Pani Joanna Hirsz-Kropińska, Dyrektor Generalny firmy GoodCustomerExperience.pl, zrealizowała w 2014 roku projekt Customer Experience Management dla spółek z grupy kapitałowej Dentsu Aegis Network, w tym dla Carat sp. z o.o.

Współpraca nasza polegała na opracowaniu dedykowanego programu CEM dla organizacji i następnie zrealizowaniu go zgodnie z harmonogramem, przy zaangażowaniu pracowników Grupy Dentsu, a w konsekwencji wyposażeniu zespołu Dentsu w odpowiednie narzędzia i kwalifikacje do kontynuacji programu CEM.

W ramach podjętych działań firma GoodCustomerExperience.pl wykonała mapy podróży klientów spółek wraz z obszarami do usprawnień, zrealizowała badania i wywiady indywidualne z klientami, zaprojektowała i wdrożyła komunikację wewnętrzną dot. CEM. Dodatkowo w formie warsztatów z pracownikami wypracowała spójne dla całej grupy misję i pryncypia Customer Experience oraz zasady dobrych praktyk we współpracy z klientami oraz pomiędzy pracownikami spółek należących do grupy.

Jednym z podjętych działań był także projekt badawczy polegający na stworzeniu narzędzia badawczego skierowanego do pracowników spółek, realizacji badania, stworzeniu stosownej komunikacji wewnętrznej oraz następnie sporządzenia analiz i raportu z podsumowaniem i rekomendacjami.

Zarówno merytoryczna wartość opracowanego programu CEM, jakość komunikacji oraz realizacji zadań spełniły moje oczekiwania.

 

Agnieszka Sołtysik, CRM and CX Sales, Poland&Baltics Oracle Poland

Pani Joanna Hirsz-Kropińska, Dyrektor Generalny firmy GoodCustomerExperience.pl, zrealizowała w lutym 2014 roku projekt dla firmy Oracle Polska Sp. z o.o. Współpraca nasza polegała na opracowaniu dedykowanej dla branży ubezpieczeń i bankowości prezentacji rozwiązań, przykładów i inspiracji z zakresu Customer Experience Management oraz następnie prelekcji połączonej z dyskusją dla gości z wyżej wymienionych sektorów zaproszonych przez  Oracle  Polska Sp. z o.o.  w czasie spotkania biznesowego „Śniadanie dobrze obsłużone, Customer Experience po nowemu”

Zarówno merytoryczna zawartość prezentacji, jak i jakość samej prelekcji spełniły nasze oczekiwania. Szczególnie ich sprofilowanie pod katem branż ubezpieczeń i bankowości oraz dogłębna wiedza pani Joanna w zakresie tematyki Customer Experience Management.

 

Agata Kaczmarska, Dyrektor HR Dentsu Aegis Network sp. z o.o.

Firma GoodCustomerExperience.pl, zrealizowała w 2014 roku projekt Customer Experience Management dla spółek z grupy kapitałowej Dentsu Aegis Network, łącznie dla ośmiu marek: Isobar Creative, Isobar Social Media Business Unit,  Carat, HyperMedia, Vizeum, Posterscope, Iprospect, Lubię to.

Współpraca nasza polegała na opracowaniu dedykowanego programu CEM dla wszystkich organizacji Dentsu i następnie zrealizowaniu go zgodnie z harmonogramem, przy zaangażowaniu pracowników Grupy Dentsu, a w konsekwencji wyposażeniu zespołu Dentsu w odpowiednie narzędzia i kwalifikacje do kontynuacji programu CEM.

W ramach podjętych działań firma GoodCustomerExperience.pl wykonała mapy podróży klientów spółek wraz z obszarami do usprawnień, zrealizowała badanie ilościowe satysfakcji i NPS i wywiady indywidualne z klientami, zaprojektowała i wdrożyła komunikację wewnętrzną dot. CEM. Dodatkowo w formie warsztatów z pracownikami wypracowała spójne dla całej grupy misję i pryncypia Customer Experience oraz zasady dobrych praktyk we współpracy z klientami oraz pomiędzy pracownikami spółek należących do grupy. Następnie zasady te GCE wdrażało w Dentsu w postaci dedykowanych warsztatów.

Rekomenduję Panią Joanna Hirsz-Kropińską i firmę GoodCustomerExperience.pl jako dobrego partnera biznesowego w zakresie Customer Experience Management.